Aktualności

Adam Wawrzynowicz w składzie Zespołu ds. opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor-Wykonawca

Główne cele opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w branży gazowniczej to m.in. poprawa komunikacji i współpracy pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami czy stosowanie umów gwarantujących równowagę stron procesu inwestycyjnego i efektywność tego procesu.

Uchwałą Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 19 lipca 2018 r. oraz 31 stycznia 2019 r. został powołany Zespół ds. ustanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor – Wykonawca. W ramach prac nad przygotowaniem kompleksowej regulacji wspomagającej budowanie właściwych relacji pomiędzy Inwestorami i Wykonawcami w branży gazowniczej, mec. Adam Wawrzynowicz zaangażowany jest w prace podzespołu dotyczące kwestii kontraktowych (umów). Główne cele opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w branży gazowniczej to m.in. poprawa komunikacji i współpracy pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, wyższa jakość dokumentacji w procesie inwestycyjnym (w szczególności dokumentacji zakupowej), stosowanie umów gwarantujących równowagę stron procesu inwestycyjnego i efektywność tego procesu, wzmocnienie rynku wykonawców w branży gazowniczej, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w branży, wyższy poziom techniczny i bezpieczeństwo inwestycji, a w konsekwencji poprawienie efektywności procesu inwestycyjnego, przy zachowaniu równowagi stron tego procesu.