Aktualności

Adam Wawrzynowicz wystąpi jako przedstawiciel W&W podczas VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Od 5 do 7 kwietnia w Hotelu Double Tree by Hilton Łódź odbędzie się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Rynek gazu ziemnego w Polsce – kierunki rozwoju” . Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane co dwa lata przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Kongres został podzielony na trzy sesje poświęcone między innymi regulacjom prawnym w branży gazowniczej oraz bezpieczeństwu technicznemu w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców. O szczególnej doniosłości tegorocznej edycji świadczy fakt, iż w jej ramach uczczony zostanie Jubileusz 15-lecia działalności organizatorów.

Wśród prelegentów, którzy wystąpią podczas Kongresu znajdą się m.in. Ministrowie Energii, Inwestycji i Rozwoju oraz Przedsiębiorczości i Technologii, a także eksperci z branży gazowniczej, przedstawiciele renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Dnia 6 kwietnia w ramach II sesji Kongresu wystąpi mec. Adam Wawrzynowicz jako przedstawiciel kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy. Jego prelekcja będzie dotyczyła jednego z kluczowych wątków związanych z regulacjami prawnymi branży gazowniczej.

Kongres został objęty Patronatem Honorowym m. in. przez Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki i Urząd Dozoru Technicznego.

Z programem wydarzenia oraz listą prelegentów można zapoznać się na stronie organizatora: http://www.igg.pl/sites/default/files/2018-03/Program%20VI%20KPPG_2018_1_0.pdf