Prawnicy

Aneta Teresiak

asystent

Studentka prawa oraz etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się kryminologią, poprzez którą ma możliwość interdyscyplinarnego połączenia obranych przez siebie kierunków studiów i wykorzystania zdobytej wiedzy oraz umiejętności.

Pracę magisterską poświęca wspomnianemu zagadnieniu. W przygotowywanej pracy dyplomowej podejmuję próbę dokonania analizy społeczno-demograficznych uwarunkowań przestępczości.