Prawnicy

Dagmara Dragan

prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego WPiA UAM. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa niemieckiego Schule Des Deutschen Rechts. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa administracyjnego, w szczególności prawa energetycznego i ochrony środowiska.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy, z którą związana jest od 2016 r. oraz w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., gdzie przygotowywała analizy prawne w zakresie bieżących problemów i zmian związanych z funkcjonowaniem podmiotów z branży energetycznej. Uczestniczyła w przygotowaniu analiz prawnych m.in. z zakresu magazynowania gazu, elektromobilności czy pakietu MIFID II w branży energetycznej. Posiada doświadczenie związane z przygotowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla kilku gmin w Polsce. Odbyła również staż w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Poznania. Specjalizuje się także w doradztwie prawnym z zakresu ochrony danych osobowych.

Laureatka I miejsca w Konkursie na najlepszą pracę magisterską zorganizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny za pracę pt. „Specyfika postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji infrastrukturalnych w energetyce”. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Ochrony Środowiska organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku oraz dwukrotna finalistka Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego organizowanego przez Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktywny członek Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej działającego przy WPiA UAM. Alumn Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi. Organizator licznych konferencji i seminariów naukowych, w tym III edycji projektu „Prawo z Energią”, w ramach którego odbyły się Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego i Konferencja pt. „Regulacje prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech” (26-27 kwietnia 2016 r.).