Prawnicy

Joanna Nowak

prawnik

Absolwentka wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach. Swoje zainteresowania skupia wokół problematyki prawa budowlanego oraz procesów inwestycyjnych.

Na początku swojej ścieżki zawodowej współpracowała z kancelarią specjalizującą się w prawie deliktów. W związku z tym, brała udział w licznych sporach sądowych oraz pozasądowych z tego zakresu. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się obsługą bieżącą przedsiębiorstw, tworzeniem i przekształcaniem spółek prawa handlowego. Ponadto, sporządzała umowy cywilnoprawne oraz umowy z zakresu prawa pracy.

W swojej prac magisterskiej zajęła się problematyką odpowiedzialności wykonawców z tytułu rękojmi za wady obiektów w umowach o roboty budowlane.