Aktualności

Katarzyna Dziąćko i Adam Wawrzynowicz z W&W z wystąpieniem na konferencji „Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian”

W dniach 25-26 października 2018 r. w Hotelu Mazurkas Conference&SPA w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się konferencja pt. „Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian”, poświęcona tematyce zamówień publicznych, likwidacji barier inwestycyjnych oraz czystego powietrza.

W trakcie poszczególnych sesji przybliżone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące założeń nowego Prawa Zamówień Publicznych, planowanych zmian regulacji w zakresie inwestycji liniowych celu publicznego oraz barier inwestycji gazowniczych. Bliżej przedstawiona zostanie również strategia państwa w zakresie walki ze smogiem oraz podejmowane przez branżę gazowniczą inicjatywy związane z poprawą jakości powietrza. Uczestnikami debaty będą m.in. przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W trakcie konferencji swoje wystąpienia wygłoszą również Katarzyna Dziąćko i Adam Wawrzynowicz z W&W.

Z programem konferencji zapoznać się można na stronie:
http://www.igg.pl/sites/default/files/2018-10/Program%20Konferencji_12.pdf