Prawnicy

Maciej Grabek

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studiował również na wydziale prawa Uniwersytetu w Mannheim.

Z Kancelarią W&W związany od 2015 roku. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, z uwzględnieniem zagadnień szczegółowych związanych z branżą energetyczną, a także zagadnień z zakresu prawa korporacyjnego i prawa autorskiego.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych cywilnych i gospodarczych. Zapewnia doradztwo także w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji,  środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia oraz gospodarki odpadami. W kancelarii zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem i opiniowaniem umów handlowych oraz przygotowywaniem kompleksowych analiz i opinii prawnych z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań, zagadnień prawa handlowego i korporacyjnego, warunków podjęcia i prowadzenia działalności koncesjonowanej na gruncie prawa energetycznego, działalności związanej z wytwarzaniem energii w instalacji odnawialnych źródeł energii, przedsięwzięć dotyczących poprawy efektywności energetycznej oraz związanych z przeprowadzeniem strategicznych inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa z sektora  energetycznego.