Prawnicy

Małgorzata Antropik

radca prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Laureatka konkursów organizowanych przez studenckie koła naukowe, w tym z wiedzy o prawie administracyjnym oraz prawie podatkowym.

W trakcie studiów praktykowała w kancelariach podatkowych oraz w biurze syndyka, gdzie nabyła doświadczenie w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz przy prowadzeniu spraw upadłościowych. Doświadczenie zdobywała również w kancelarii obsługującej inwestycje budowlane, zajmując się sprawami o udzielanie zamówień publicznych po stronie wykonawcy, oraz sporami budowlanymi. Problematyka zamówień publicznych była ponadto przedmiotem jej pracy magisterskiej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Na rzecz przedsiębiorców doradzała w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego, sporządzając i analizując umowy, opinie prawne oraz pisma procesowe. Ponadto, specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, oraz prawa pracy.