Aktualności

Rozpoczęcie współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań

ELSA jest największą organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Międzynarodowy charakter Stowarzyszenia oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych.

W lutym 2019 r. kancelaria W&W została stałym partnerem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. The European Law Students’ Association (ELSA) jest największą niepolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli. ELSA Poznań to jedna z 16 Grup Lokalnych Stowarzyszenia działających w Polsce. Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych.

ELSA Poznań co roku organizuje projekty, takie jak Dni Edukacji Prawniczej, konferencje ogólnopolskie, międzynarodową szkołę prawa ELSA Poznan Law School, Wydziałowe Targi Pracy i Staży Prawo w praktyce, Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych czy wydarzenia charytatywne.

Adam Wawrzynowicz znalazł się w znamienitym gronie jurorów XXIII edycji Lokalnego Konkursu Krasomówczego, którego uczestnicy wcielają się w role stron przewodu sądowego w postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym. Zadaniem jest wygłoszenie mowy końcowej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Studenci rywalizują z wylosowanym uprzednio przeciwnikiem, wygłaszając 10-minutowe przemowy z prawem do 3 minutowej repliki po wystąpieniu adwersarza, lub 15-minutowe, bez prawa do repliki.

Poza nagrodami rzeczowymi, zwycięzca Konkursu zyskał prawo udziału w Finale XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6503213504588189696