Prawnicy

Sylwia Górczak

radca prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc obsługę prawną jako doradca wewnętrzny na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego działającego na rynku energii elektrycznej i paliw gazowych, operatora pocztowego oraz przedsiębiorstw z branży logistycznej i dystrybucyjnej.
W latach 2017-2018 uczestniczyła w pracach polskich grup energetycznych przy Ministerstwie Energii, oraz przedstawicielstwie PKEE w Brukseli w toku konsultacji publicznych kompleksowego pakietu Rozporządzeń oraz dyrektyw wprowadzających jednolity rynek energii na obszarze UE, pod nazwą „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków” tzw. Pakiet Zimowy. Uczestniczyła w konsultacjach publicznych krajowej ustawy o Rynku Mocy wprowadzającej w Polsce dwutowarowy rynek energii elektrycznej, regulującej nowy produkt energetyczny w postaci mocy dyspozycyjnej netto. Uczestniczyła w pracach polskich i europejskich stowarzyszeń branżowych: TOE, PKEE, EURELECTRIC.
Specjalizuje się również w doradztwie prawnym z zakresu prawa spółek, prawa konkurencji, obrotu nieruchomościami oraz ochrony danych osobowych (RODO). Posiada doświadczenie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, oraz organami regulacyjnymi: UOKiK, URE.
Zapewniała wewnętrzną obsługę prawną procesów inwestycyjnych, budowlanych (budowa centrów logistycznych), sporów z zakresu ochrony własności intelektualnej przedsiębiorców, jak również wsparcie Kadry Zarządzającej w zakresie wdrażania szeregu projektów biznesowych, w tym projekty typu Business Intelligence, Regulaminy Świadczenia Usług w obszarze B2C oraz B2B, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w spółkach w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym.
Włada biegle językiem angielskim.