Aktualności

Wojciech Bigaj z referatem na konferencji „System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”

Dnia 19 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja „System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”, na której Wojciech Bigaj z W&W wygłosi referat pt. „Obowiązki informacyjne i koszty wsparcia wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE, których oferta wygrała aukcję”.

Konferencja będzie poświęcona przede wszystkim regulacjom prawnym zawartym w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródeł energii, a także w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w innych przepisach powiązanych z ustawą o OZE, określających zasady organizowania i przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcji na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Z informacjami dotyczącymi konferencji można zapoznać się na stronie: http://prawozenergia.elsa.org.pl/konferencja/
Po konferencji odbędzie się również Gala Finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”, którą poprowadzi Adam Wawrzynowicz z W&W – członek Jury Konkursu.
Kancelaria Wawrzynowicz&Wspólnicy już kolejny rok jest Partnerem Wspierającym wydarzenia.