Prawnicy

Anna Kozłowska

asystent

Absolwentka administracji Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się zgłębianiem regulacji dotyczących prawa pracy.

Swoją pracę licencjacką poświęciła tematyce dotyczącej zasady równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu, natomiast w pracy magisterskiej skupiła się na opracowaniu zasady swobody zawierania umów oraz analizie zagadnień z zakresu nietypowych form zatrudnienia w głównej mierze na przykładzie telepracy oraz agencji pracy tymczasowej.