Prawnicy

Karolina Jarońska

radca prawny

Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych oraz spółek działających w obszarze energetyki, w szczególności w zakresie związanym z zamówieniami publicznymi oraz realizacją inwestycji finansowanych ze środków publicznych, w tym środków pochodzących z funduszy UE.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas współpracy z największymi polskimi kancelariami prawnymi doradzającymi podmiotom z sektora finansów publicznych oraz spółkom działającym w obszarze energetyki i gazownictwa. W ramach tej współpracy udzieliła wsparcia prawnego w trakcie ponad 200 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz zamawiających działających w obszarze sportu i rekreacji, rozrywki i kultury, gospodarowania odpadami, zarządzania drogami publicznym, w tym również postępowań dofinansowanych ze środków UE. Uczestniczyła także w prowadzeniu kontroli postępowań dofinansowanych z funduszy UE z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wielokrotnie reprezentowała wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Brała również udział w doradztwie prawnym na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej ENEA w ramach prowadzonych przez te spółki inwestycji (m.in. Budowa Bloku Energetycznego o mocy 1075 MW w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.).
W ramach doświadczenia procesowego reprezentowała wiodące na rynku ubezpieczeniowym Towarzystwo Ubezpieczeń w sporach sądowych związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością ubezpieczeniową.
Autor publikacji z obszaru zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji budowlanych przez podmioty z sektora finansów publicznych (Lex Zamówienia Publiczne).