Prawnicy

Marcin Skorb

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przez 8 lat był asystentem w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz podmiotów zarządzających nieruchomościami (w tym podmiotów międzynarodowych), a także wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, m.in. aspektach prawnych dotyczących służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu i zagadnień dotyczących lokalizacji linii energetycznych.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmował się również sprawami z zakresu prawa ubezpieczeniowego i finansowego, a także prawa ochrony danych osobowych. Świadczył obsługę prawną na rzecz Banku BPH S.A oraz Banku PKO S.A., w tym dla Centrum Korporacyjnego Banku PKO S.A. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu prawa ubezpieczeniowego dla pracowników PZU S.A.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz postępowań egzekucyjnych, w tym egzekucji z nieruchomości.

Uczestniczy w działalności samorządu radców prawnych, jest wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.