Prawnicy

Paweł Kuliński

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas współpracy z największymi polskimi kancelariami prawnymi. Od kilku lat świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze gazownictwa i elektroenergetyki.

Posiada doświadczenie związane z prawem konkurencji. Reprezentował klientów przed organami regulacyjnymi – Prezesem URE i Prezesem UOKiK. Doradzał w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych i zamówień niepodlegających ustawie PZP (zarówno po stronnie zamawiających, jak i wykonawców). Brał udział w pracach zespołów przeprowadzających badania typu due diligence, jak również zespołów realizujących projekty przekształcania spółek kapitałowych.
Doradzał ponadto w sprawach z zakresu prawa pracy, oraz opracowywał strategie prowadzenia sporów sądowych.
W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmował się również innymi sprawami z zakresu prawa handlowego oraz gospodarczego, w tym doradztwem korporacyjnym, sporządzaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów handlowych, analizą zagadnień prawnych oraz sporządzaniem opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego, prawa handlowego i prawa pracy.