Prawnicy

Katarzyna Dziąćko

prawnik

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu, nadzorowaniu oraz doradztwie dotyczącym postępowań z zakresu zamówień publicznych, podprogowych oraz współfinansowanych ze środków UE, zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy.

Doświadczenie zdobyła kierując przez wiele lat obszarem związanym z udzielaniem zamówień w przedsiębiorstwie z branży energetycznej, będącym zamawiającym „sektorowym”, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Biura Przetargów i Zamówień. Osobiście prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także reprezentowała zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zakres udzielanych zamówień obejmował zarówno postępowania branżowe, jak i zamówienia z zakresu IT, robót ogólnobudowlanych, czy dostaw i usług administracyjnych. Ponadto tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień niepublicznych. Brała również udział w postępowaniach o udzielenie zamówień dofinansowanych ze środków UE.

Od 2014 r. doradza w procesie udzielania zamówień spółkom będącym zamawiającym sektorowym z branży energetycznej, a także jednostkom sektora finansów publicznych. Wspiera podmioty realizujące projekty objęte współfinansowaniem ze środków UE w zakresie udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym opracowywania wewnętrznych instrukcji udzielania tych zamówień. Doradza również wykonawcom na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prowadzi szkolenia w zakresie zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, zamówień współfinansowanych ze środków UE, pomocy publicznej, finansów publicznych oraz szeroko pojętego zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie.