Zespół

Prawnicy

Adam Wawrzynowicz
radca prawny
wspólnik zarządzający
Kamil Iwicki
radca prawny
wspólnik
Wojciech Bigaj
radca prawny
wspólnik
Tomasz Brzeziński
radca prawny
wspólnik
Katarzyna Dziąćko
prawnik
ekspert do spraw zamówień publicznych
Maciej Grabek
radca prawny
prawnik specjalista
Marcel Krzanowski
prawnik
specjalista
Martyna Muraszko
adwokat
specjalista
Anna Kozłowska
asystent
Julia Fischer
asystent