Aktualności

W dzisiejszym internetowym wydaniu „Rzeczypospolitej”

W dzisiejszym internetowym wydaniu „Rzeczypospolitej” ukazał się artykuł radcy prawnego Adama Wawrzynowicza, komentujący toczące się obecnie w parlamencie prace nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, m.in. w zakresie przepisów dotyczących tzw. linii bezpośrednich. Ich wynik będzie miał istotny wpływ zarówno na konkurencyjność polskiego przemysłu jak i na wysiłki związane z dekarbonizacją naszego kraju.

Konferencja „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce”

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający Kancelarii W&W, wziął udział w konferencji naukowo-eksperckiej pt. „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce”, która odbyła się 20 czerwca 2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wydarzenie było poświęcone szczególnej formie współpracy energetycznej na poziomie lokalnym, jaką jest klaster energii. Wraz z ekspertami branżowymi i samorządowcami Adam debatował nad aktualnymi warunkami funkcjonowania klastrów oraz perspektywą ich rozwoju, zwłaszcza w kontekście spodziewanych zmian otoczenia regulacyjnego.

Konferencja „Mediacja w sporach o zamówienia publiczne”

Portal zamowienia.org.pl został Partnerem Medialnym Konferencji „Mediacje w sporach o zamówienia publiczne”, która organizowana jest w ramach porozumienia o współpracy w propagowaniu mediacji w zakresie projektu „Poznań Miastem Mediacji”. Zgodnie z przyjętą formułą, do udziału w konferencji zapraszani są członkowie samorządów, którzy na co dzień uczestniczą w rozwiązywaniu sporów z udziałem podmiotów publicznych. Proponowaną tematyką mogą być szczególnie zainteresowane osoby decyzyjne w zarządzanych instytucjach i samorządach terytorialnych oraz członkowie organów zarządzanych podmiotach publicznych w zakresie pełnego i szerszego wykorzystania mediacji do polubownego rozwiązywania sporów, przy maksymalnym bezpieczeństwie prawnym.

XI Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2023

Za nami XI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2023. Szczyt tradycyjnie odbył się w Gdańsku w dniach 5 – 6 czerwca 2023 r w Muzeum II Wojny Światowej. Tematem przewodnim spotkania było: „Bezpieczeństwo Energetyczny Europy – Rewizja Europejskiej Polityki Energetycznej”. W palecie zagadnień nie zabrakło tematów związanych z inwestycjami w produkcję zielonego wodoru, dalszym rozwojem offshore, transformacją sektora ciepłowniczego, nowymi założeniami ustawy wiatrakowej czy inwestycjom w infrastrukturę krytyczną.

XVI Smart City Forum – Wrocław

Panele fotowoltaiczne, zielony wodór, wykorzystanie bio odpadów – to tylko kilka z elementów transformacji świata odpowiedzialnego za kondycję planety. Zdając sobie sprawę z degradacji zasobów naturalnych i ekosystemów, do jakiej prowadzi konsumpcjonizm, zmuszeni jesteśmy do dyskusji i podejmowania realnych działań w celu minimalizowania strat dla środowiska. Smart City Forum to największy w naszym kraju kongres poświęcony tej obszernej tematyce, stanowiącą odpowiedź na transformacje, jaka stale dokonuje się w skali globalnej. Jest dynamiczna, dlatego też trzeba ją lepiej zrozumieć, by wykorzystać dla polepszenia funkcjonowania swoich małych ojczyzn – miast oraz regionów.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Medialnym przez portal energia.edu.pl, prowadzony przez zespół kancelarii W&W.

H2POLAND 2023 – innowacyjny świat wodoru w Poznaniu

Za nami II edycja Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND. To spotkanie integrujące przedstawicieli nauki i biznesu wokół idei zeroemisyjnej gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru. W dniach 16 i 17 maja 2023 w Poznań Congress Center na terenie MTP odbyło się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych, prezentacji i wykładów. W strefie ekspozycyjnej prezentowane były najnowocześniejsze technologie wodorowe. W wydarzeniu wzięło udział niemal 200 panelistów oraz ponad 2500 uczestników. Zaprezentowano też ponad 80 wodorowych marek. Unikalność wydarzenia opiera się na połączeniu ekspozycji targowej z częścią konferencyjną, zaś tematyka wpisuje się w plan REPowerEU.

W ramach forum podpisane zostało historyczne porozumienie będące pierwszą ponadnarodową inicjatywą wodorową państw Europy Środkowej i krajów bałtyckich – 3 Seas Hydrogen Council, którego celem jest poszukiwanie synergii i możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarki zeroemisyjnej, w której ważną rolę odgrywał będzie wodór. Porozumienie podpisali przedstawiciele instytucji wodorowych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Estonii i Ukrainy.

26 Konferencja Gazterm

Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy została Partnerem 26 Konferencji Gazterm, organizowanej w dniach 14-17 maja 2023 r. w Międzyzdrojach. Adam Wawrzynowicz, partner zarządzający Kancelarii W&W, wygłosił referat wprowadzający oraz wziął udział w dyskusji w panelu II pt. „Nowe ramy regulacyjne dla rynku gazu”. Przedmiotem rozmów były m.in. rola regulatorów w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej wynikającej z kryzysu energetycznego i klimatycznego, w tym ich zadania w zakresie wpływu na bezpieczeństwo dostaw energii oraz ochrony odbiorców końcowych. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się Rafał Gawin – Prezes Urząd Regulacji Energetyki (URE)Renatas Pocius – Prezes Zarządu Krajowej Rady Regulacji Energetyki Litwy, Artur Cieślik – Prezes PGNiG SA Upstream Polska.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER

Portal energia.edu.pl został Partnerem Medialnym Konferencji Energetycznej EuroPOWER & OZE POWER, która odbyła się 13-14 kwietnia w Warszawie. W konferencji wzięło udział 500 uczestników, 70 prelegentów, odbyło się aż 11 merytorycznych debat, którym towarzyszyło 45 partnerów i patronów. W programie znalazły się prelekcje m.in. o transformacji energetycznej, ciepłownictwie, energetyce jądrowej, wiatrowej oraz elektryfikacji transportu.

Sympozjum „Gazownictwo w dobie zmian”

Za nami Sympozjum „Gazownictwo w dobie zmian” organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający kancelarii W&W, wziął udział w panelu dyskusyjnym „Kierunki reformy gazownictwa w dobie zmian” oraz przedstawił prezentację opisującą stan prac legislacyjnych dotyczących regulacji krajowych w tym m.in. OZE, biometanu, wodoru oraz wpływ regulacji unijnych na politykę klimatyczną. Panelistom dziękujemy za owocną dyskusję dotyczącą reformy gazownictwa.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, miał okazję przedstawić referat „Rozwój prosumentów w Polsce” w ramach panelu „Współczesne kryzysy a rynek nieruchomości w Polsce” podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości, organizowanej przez ELSA Poznań.
Kancelaria W&W pełniła rolę partnera wydarzenia.

W swoim referacie Marcel przedstawił, jak kształtował się rozwój działalności prosumenckiej w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz wskazał, jak na ten rozwój wpływało zmieniające się otoczenie prawne. Ponadto przybliżył, jak na sytuację prosumentów oddziaływały szczególne rozwiązania przyjęte przez polskie władze w odpowiedzi na negatywne konsekwencje kryzysu energetycznego, spotęgowanego rosyjskim atakiem na Ukrainę. Przedstawione zostały również prognozy co do kolejnych kroków legislacyjnych, które mają zapewnić dalszy wzrost przydomowych jednostek wytwórczych.