Aktualności

Adam Wawrzynowicz Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, został powołany uchwałą Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na trzyletnią kadencję Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.
Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa powstał w wyniku realizacji postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 7 kwietnia 2009 r. Działa na podstawie Statutu Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa oraz Regulaminu działania Sądu Arbitrażowego przy IGG. Skupia przedsiębiorców m.in. z branży prawa energetycznego, gospodarczego, cywilnego, gazownictwa oraz zamówień publicznych.