Aktualności

Artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego z W&W pt. „Gazownictwo wobec ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych” w najnowszym wydaniu Magazynu Izby Gospodarczej Gazownictwa „Przegląd Gazowniczy”

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wdraża dyrektywę PE i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, która na państwa członkowskie UE nakłada obowiązek rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Termin implementacji dyrektywy do krajowych porządków prawnych upłynął 18 listopada 2016 r.

W artykule autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego pt. „Gazownictwo wobec ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych” opublikowanym w Przeglądzie Gazowniczym nr 2/2017 omówiono cele realizowane przez ten projekt oraz nowe obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych, które wprowadza – w tym obowiązek wyłonienia operatora infrastruktury dla punktów tankowania CNG, obowiązek udziału OSD w sporządzeniu planu przez GDDKiA oraz obowiązki informacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, który dostępny jest na stronie internetowej W&W, w zakładce „Publikacje”.