Aktualności

Artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza w marcowym Przeglądzie Gazowniczym

W marcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza, zatytułowany „Komisja Europejska przedstawiła dwa ważne pakiety zmian prawnych dotyczących gazownictwa”.
Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała długo wyczekiwane projekty mające pozwolić na dekarbonizację sektora gazowniczego. Przedstawiona reforma udziela odpowiedzi na stawiane dotychczas pytania o przyszły kształt otoczenia regulacyjnego dla rynku gazu ziemnego i wodoru.
Autorzy analizują w artykule przedstawione propozycje zmian oraz identyfikują obszary wymagające dalszych prac.