Aktualności

Kancelaria W&W partnerem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”

Adam Wawrzynowicz znalazł się w znamienitym gronie Jury Konkursu „Prawo z Energią”, a portal Zamówienia.org.pl objął wydarzenie Patronatem Medialnym.

Już po raz kolejny kancelaria W&W wspiera Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”. Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce oraz podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników.

W tym roku organizatorzy skupili się na zagadnieniu elektromobilności. Etap finałowy odbędzie się 26 marca br. o godzinie 10.00 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Składa się on z dwóch tur.

W pierwszej uczestnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przedstawią prezentację, której treść będzie rozwinięciem tematyki poruszonej w filmie przygotowanym przez nich w ramach pierwszego etapu konkursu.

W drugiej turze Finału uczestnicy będą odpowiadali kolejno na pytania zadawane przez Jury z zakresu prawa energetycznego.