Aktualności

Konferencja „Mediacja w sporach o zamówienia publiczne”

Portal zamowienia.org.pl został Partnerem Medialnym Konferencji „Mediacje w sporach o zamówienia publiczne”, która organizowana jest w ramach porozumienia o współpracy w propagowaniu mediacji w zakresie projektu „Poznań Miastem Mediacji”. Zgodnie z przyjętą formułą, do udziału w konferencji zapraszani są członkowie samorządów, którzy na co dzień uczestniczą w rozwiązywaniu sporów z udziałem podmiotów publicznych. Proponowaną tematyką mogą być szczególnie zainteresowane osoby decyzyjne w zarządzanych instytucjach i samorządach terytorialnych oraz członkowie organów zarządzanych podmiotach publicznych w zakresie pełnego i szerszego wykorzystania mediacji do polubownego rozwiązywania sporów, przy maksymalnym bezpieczeństwie prawnym.