Aktualności

Konferencja Stron Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Za nami Konferencja Stron Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Wydarzenie było podsumowaniem dotychczasowych działań związanych z Porozumieniem, zainicjowanych przez Pana Ministra Ireneusza Zyskę – Pełnomocnika rządu ds. OZE.

Adam Wawrzynowicz, partner zarządzający W&W, jako przedstawiciel Izby Gospodarczej Gazownictwa, wziął udział w panelu pt. „Prawo – istotny aspekt budowy rynku wodoru”. Paneliści wymienili poglądy – często prezentujące bardzo różne punkty widzenia – dotyczące nowych propozycji regulacyjnych dla rynku wodoru i dyskutowali o tym jak głęboko powinny ingerować regulacje w tworzący się rynek i czy proponowane rozwiązania spełniają oczekiwania interesariuszy rynku wodoru. Bardzo duża frekwencja na Konferencji świadczy o istotności podejmowanej tematyki i dobrze rokuje dalszym pracom legislacyjnym Ministerstwa, wspierającym wytwarzanie tzw. zielonego wodoru.