Aktualności

Prelekcja „Administracyjnoprawne formy walki z graffiti”

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, wygłosił referat dotyczący administracyjnoprawnych form walki z graffiti. W referacie skupiono się przede wszystkim na trudnościach napotykanych przez organy samorządu gminnego i konserwatorów zabytków w zakresie usuwania niechcianych grafik z elewacji budynków prywatnych. Autor przytoczył także przykłady działań organów administracji samorządowej, składających się na politykę przeciwdziałania tego typu zjawiskom, oraz przywołał rozwiązania zagranicznych ustawodawców, które mogą posłużyć jako wzorce w tym zakresie. Największe zainteresowanie publiczności wzbudził temat współpracy samorządów gminnych z lokalnymi artystami ulicznym.