Aktualności

Szkolenie online „Regulacje prawne i rozliczenia dotyczące prosumentów” MMC Polska

Kamil Iwicki poprowadził szkolenie online „Regulacje prawne i rozliczenia dotyczące prosumentów”, organizowane przez MMC Polska. Wydarzenie dotyczyło rynku prosumenckiego po nowelizacji ustawy o OZE oraz Prawa energetycznego z 29 października 2021 r. – uczestnikom wyjaśniono, jak rozumieć przepisy regulujące funkcjonowanie nowych podmiotów na rynku (prosument wirtualny i zbiorowy) oraz zasady rozliczeń prosumenckich w systemie net-billing. Ponadto przedstawiono możliwości zakwalifikowania się do „starego” systemu (net-metering), przejścia z jednego systemu do drugiego oraz nowość na rynku prosumenckim – reguły wykorzystywania magazynów energii.