Aktualności

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, miał okazję przedstawić referat „Rozwój prosumentów w Polsce” w ramach panelu „Współczesne kryzysy a rynek nieruchomości w Polsce” podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości, organizowanej przez ELSA Poznań.
Kancelaria W&W pełniła rolę partnera wydarzenia.

W swoim referacie Marcel przedstawił, jak kształtował się rozwój działalności prosumenckiej w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz wskazał, jak na ten rozwój wpływało zmieniające się otoczenie prawne. Ponadto przybliżył, jak na sytuację prosumentów oddziaływały szczególne rozwiązania przyjęte przez polskie władze w odpowiedzi na negatywne konsekwencje kryzysu energetycznego, spotęgowanego rosyjskim atakiem na Ukrainę. Przedstawione zostały również prognozy co do kolejnych kroków legislacyjnych, które mają zapewnić dalszy wzrost przydomowych jednostek wytwórczych.