Aktualności

VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Rynek gazu w nowych realiach”

Adam Wawrzynowicz wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych VIII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Rynek gazu w nowych realiach” – „Rozwiązania systemowe dla dostaw gazu” oraz „Otoczenie biznesowe dla gazownictwa”. Adam, jako panelista, poruszył przede wszystkim zagadnienia związane z wpływem tzw. taksomomii unijnej na finansowanie projektów gazowych oraz z otoczeniem regulacyjnym dla rozwoju sektora wodoru, biogazu i biometanu w Polsce i Unii Europejskiej.