Aktualności

VIII Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, miał okazję wziąć udział w obradach VIII Ogólnopolskiego Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego w Lubostroniu. Jego referat koncentrował się wokół wykorzystania instalacji fotowoltaicznych przez dysponentów zabytków. Problematyka podjęta przez Marcela spotkała się z uznaniem organizatorów.