Aktualności

Webinarium Izby Gospodarczej

Dnia 12 grudnia 2022 r. odbyło się Webinarium Izby Gospodarczej Gazownictwa zorganizowane wspólnie z Kancelarią Wawrzynowicz & Wspólnicy. Prowadzącymi wydarzenie byli prawnicy W&W – Kamil Iwicki oraz Marcel Krzanowski.

Podczas spotkania przedstawiono powody wprowadzenia nowelizacji, przybliżono nowe kategorie prosumentów (zbiorowy i wirtualny) oraz wskazano różnice między obowiązującym do kwietnia tego roku systemem net-metering a wprowadzonym, nowym systemem net-billing. Dodatkowo poruszono problematykę wpływu „zamrożenia” cen energii elektrycznej w 2023 r. na wysokość stawek po jakich prosumenci będą odprowadzać energię do sieci.