Prawnicy

Adam Wawrzynowicz

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym, w tym na rzecz firm działających w segmencie gazownictwa, elektroenergetyki i ciepłownictwa. W latach 2004 – 2009 związany z kancelarią GWW (od roku 2005 jako jej wspólnik), gdzie współtworzył departament prawa energetycznego. Przez ponad trzy lata kierował poznańskim oddziałem tej kancelarii. Ostatnio związany z kancelarią GWJ, gdzie pełnił funkcję partnera zarządzającego.

Posiada doświadczenie zarówno w doradztwie dotyczącym kwestii regulacyjnych (postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki), jak i doradztwie obejmującym pozostałe sfery aktywności przedsiębiorstw (m.in. doradztwo związane z IT i wdrożeniami systemów teleinformatycznych, transakcje handlowe, zamówienia publiczne).Doradzał spółkom notowanym na GPW w Warszawie i w alternatywnym systemie obrotu New Connect, przy czym zakres tego doradztwa obejmował również przygotowywanie analiz i audytów na potrzeby prospektów emisyjnych i dokumentów informacyjnych. Opracowywał i nadzorował transakcje kapitałowe dla instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, inwestycyjnych funduszy zamkniętych i spółek działających w obszarze mediów komunikacji elektronicznej oraz przedsiębiorstw energetycznych. Koordynował prace zespołów przeprowadzających audyty w tym audyty korporacyjne, nieruchomości i audyty stanu prawnego instalacji sieciowych przedsiębiorstw energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Doradzał również przy szeregu transakcji związanych z przejmowaniem oraz restrukturyzacją finansową spółek i grup kapitałowych. Współautor założeń do projektu ustawy Prawo gazowe przygotowywanego na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Uczestniczył w pracach związanych z wyznaczeniem PGNiG S.A. operatorem systemu magazynowania. Brał udział w pracach dotyczących opracowania koncepcji dostosowania modelu funkcjonowania Operatora Systemu Magazynowania do założeń wynikających z III Pakietu Energetycznego.
Nadzorował doradztwo prawne związane z opracowaniem projektów podstawowych dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego – Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spólki z GK PGNiG w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postepowaniach o wyznaczenie operatorami systemów gazowych.