Aktualności

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Zespół W&W!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku
– Zespół kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy.

Kamil Iwicki z W&W z prelekcją na konferencji „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”

Dnia 12 grudnia w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się VII Konferencja pt. „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”. Jest to konferencja cykliczna, odbywająca się od 2006 r., poświęcona uwalnianiu i rozwojowi rynku gazu w Polsce i Europie Centralnej. Tegoroczna edycja skupiona była między innymi na tematyce uwalnianiu rynku i cen gazu, bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz giełdy gazu i platformy OTC.

Wśród prelegentów, którzy wystąpili podczas konferencji, znaleźli się m.in. przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, PGNiG S.A., Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz Ministerstwa Energii, a także eksperci z branży gazowniczej, przedstawiciele renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Podczas wydarzenia swoje wystąpienie pt. „Uwarunkowania regulacyjno-prawne detaryfikacji na rynku gazu” wygłosił także Kamil Iwicki z kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy.

Partnerami konferencji były spółki PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A.

Z programem wydarzenia oraz listą prelegentów można zapoznać się na stronie organizatora: http://www.adventure.pl/gaz_2016_program.php

Konferencja Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne odbędzie się już 12 grudnia. Adam Wawrzynowicz wygłosi prelekcję dotyczącą uwarunkowań regulacyjno-prawnych detaryfikacji na rynku gazu.

VII Konferencja „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne” odbędzie się dnia 12 grudnia 2016 r. w Hotelu Westin w Warszawie. Tematyka konferencji będzie skupiona wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem i rozwojem polskiego rynku gazu, a także liberalizacją tego rynku, giełdą gazu i platformą OTC oraz głównymi trendami na rynku europejskim i światowym.

Podczas konferencji jedną z prelekcji wygłosi Adam Wawrzynowicz z W&W. Wystąpienie mec. Wawrzynowicza będzie dotyczyło uwarunkowań regulacyjno-prawnych detaryfikacji na rynku gazu.

Pełen program Konferencji dostępny jest na stronie organizatora: http://www.adventure.pl/gaz_2016_program.php

liberalizacja-rynku-gazu-konferencja

„Propozycja detaryfikacji na rynku gazu” – artykuł Adama Wawrzynowicza w najnowszym, jubileuszowym wydaniu Magazynu Izby Gospodarczej Gazownictwa „Przegląd Gazowniczy”.

W artykule autorstwa Adama Wawrzynowicza z W&W pt.: „Propozycja detaryfikacji na rynku gazu” opublikowanym w najnowszym wydaniu Magazynu Izby Gospodarczej Gazownictwa „Przegląd gazowniczy” nr 2/2016, s. 38 – 40, omówiono i oceniono projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne dotyczący detaryfikacji na rynku gazu, czyli zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE. Projekt ustawy nowelizacyjnej jest reakcją polskiego rządu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r. (w sprawie C-36/14, Komisja przeciwko Polsce). Zgodnie z tym orzeczeniem, poprzez utrzymywanie nieograniczonego w czasie ustawowego obowiązku zatwierdzania taryf dla obrotu gazem ziemnym dla wszystkich odbiorców, Rzeczpospolita Polska narusza prawo Unii Europejskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu pt. „Propozycja detaryfikacji na rynku gazu”, który dostępny jest na stronie internetowej W&W, w zakładce „Publikacje”.

Uwarunkowania prawne wdrożenia mechanizmów wsparcia dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu – artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego z W&W

Polska wciąż jest nadmiernie uzależniona od dostaw gazu ze wschodu i narażona na ryzyko zakłóceń tych dostaw wskutek sytuacji geopolitycznej. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski ma więc terminal LNG w Świnoujściu, który zapewnić ma dostęp do światowego rynku LNG i możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Pełne wykorzystanie potencjału terminalu jako instrumentu budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski zależy m.in. od atrakcyjności cenowej dostaw realizowanych za pośrednictwem terminalu w porównaniu do dostaw realizowanych przez inne punkty wejścia do KSP, a co za tym idzie od popytu na usługi terminalu.

W artykule autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego z W&W pt. „Uwarunkowania prawne wdrożenia mechanizmów wsparcia dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu”, który ukazał się w czerwcowym numerze miesięcznika „Nafta-Gaz” (Nr 6/2016), wydawanego przez Wydawnictwo Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawione zostały ramy prawne dla potencjalnego wdrożenia mechanizmów zwiększających konkurencyjność i dostępność terminalu LNG dla uczestników rynku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu „Uwarunkowania prawne wdrożenia mechanizmów wsparcia dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu”, który dostępny jest na stronie internetowej W&W, w zakładce Publikacje.

Adam Wawrzynowicz, w gronie wybitnych ekspertów, z prelekcją na Konferencji „LNG w Polsce i Europie 2016. Nowy model rynku gazu”.

Zapraszamy do udziału w Konferencji „LNG w Polsce i Europie 2016. Nowy model rynku gazu”, która odbędzie się 20 czerwca 2016 r., w Warszawie, w hotelu Westin (al. Jana Pawła II 21).

Konferencja poświęcona jest najważniejszym zagadnieniom dotyczącym rynku LNG w Polsce, regionie Bałtyku i Europie Centralnej. Główne tematy konferencji będą skupiały się wokół: znaczenia otwarcia terminalu LNG w Świnoujściu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i konkurencji na rynku gazu, przyszłości LNG w regionie, tematyki infrastruktury logistycznej LNG i rozbudowy krajowych oraz transgranicznych sieci przesyłowych. Program konferencji, wraz z poszczególnymi tematami wystąpień można znaleźć w folderze konferencyjnym (do pobrania na stronie internetowej: http://adventure.pl/lng_2016_folder.php)

Wśród prelegentów, którzy wystąpią podczas Konferencji znaleźli się m.in. Piotr Naimski (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej), Maciej Woźniak (Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A.), Tomasz Stępień (Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.), a także przedstawiciele wielu innych przedsiębiorstw energetycznych oraz eksperci rynku gazu. Partnerami wydarzenia są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Podczas konferencji jedną z prelekcji wygłosi Adam Wawrzynowicz z W&W. Wystąpienie mec. Wawrzynowicza będzie dotyczyło ram prawnych potencjalnych mechanizmów wsparcia operacyjnego dla projektów dywersyfikacyjnych z uwzględnieniem Terminali LNG.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej organizatora Adventure Consulting – pod adresem: http://adventure.pl/lng_2016_formularz.php

LNG-w-PL-i-Europie-baner

Konferencja GAZTERM 2016 już wkrótce! Adam Wawrzynowicz i Tomasz Brzeziński z W&W wygłoszą prelekcję dotyczącą mechanizmów wsparcia operacyjnego dla projektów dywersyfikacyjnych.

XIX edycja Konferencji GAZTERM 2016 odbędzie się w dniach 16-18 maja 2016 r. w Międzyzdrojach. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE), skupiający grupę ekspertów zajmujących się problemami bezpieczeństwa energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce. Partnerem głównym Konferencji została Spółka PGNiG S.A.

Tematyka wystąpień podczas Konferencji skupiać będzie się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem i rozwojem polskiego rynku gazu. Podczas Konferencji wystąpią przedstawiciele największych przedsiębiorstw energetycznych oraz czołowi eksperci rynku gazu i energii. Z programem Konferencji oraz listą prelegentów można zapoznać się na stronie internetowej organizatora: http://gazterm.nazwa.pl/index.php/program.html

Drugiego dnia Konferencji prelekcję wygłoszą również prawnicy kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy – Adam Wawrzynowicz i Tomasz Brzeziński, którzy zaprezentują referat pt. „Ramy prawne potencjalnych mechanizmów wsparcia operacyjnego dla projektów dywersyfikacyjnych.” W trakcie wystąpienia omówione zostaną regulacje prawne oraz przykłady rozwiązań stosowanych już w Unii Europejskiej, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane do wdrożenia w Polsce mechanizmów wsparcia operacyjnego dla projektów dywersyfikujących źródła dostaw gazu, a które mają na celu równomierne rozłożenie kosztów dywersyfikacji na wszystkich uczestników rynku oraz maksymalne wykorzystanie potencjału nowej infrastruktury na potrzeby dywersyfikacji źródeł dostaw gazu.

Zachęcamy do udziału w Konferencji!

gazterm-2016

Nagrody ufundowane przez W&W rozdane. Zakończył się Konkurs Prawo z energią.

27 kwietnia 2016 r. odbyła się Gala Finałowa III Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z energią”, podczas której wybrano zwycięzcę Konkursu. Wszyscy finaliści Konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Kancelarię Wawrzynowicz&Wspólnicy.

Adam Wawrzynowicz z W&W zasiadał w Radzie Naukowej Konkursu i oceniał wystąpienia uczestników. Kancelaria Wawrzynowicz&Wspólnicy trzeci rok z rzędu była partnerem wspierającym wydarzenia.
Konkurs został objęty m.in. patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowej Izby Gospodarczej, Okręgowej Izby Radców Prawnych. Wydarzenie zorganizowali członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań oraz Koła Naukowego Prawa Energetycznego działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poniżej prezentujemy listę zwycięzców Konkursu:

Lista finalistów - prawo z energią

ADAM WAWRZYNOWICZ Z W&W PRELEGENTEM NA KONFERENCJI „GAZ DLA POLSKI 2016”!

Konferencja „GAZ DLA POLSKI 2016” to cykliczna odbywającą się od 10 lat, konferencja poświęcona najważniejszym zagadnieniom dotyczącym rynku gazu w Polsce i regionie Europy Centralnej.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia – prelekcje wygłosili m.in.:

  • Pełnomocnik Rządu ds. Infrastruktury Energetycznej Pan Minister Piotr Naimski,
  • Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedzialny za ekonomiczne relacje z UE, Pan Dyrektor Adam Janczak,
  • Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. Pan Janusz Kowalski,
  • Dyrektor Pionu Rozwoju OGP Gaz-System S.A. Pan Paweł Jakubowski,
  • Pan Dyrektor Piotr Dworak z EuroPolGaz S.A.,
  • Radca Prawny Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy.

W wystąpieniu otwierającym konferencję Pełnomocnik Rządu ds. Infrastruktury Energetycznej Pan Minister Piotr Naimski przedstawił główne założenia strategii nowego rządu w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego i nowych inwestycji dywersyfikacyjnych. Omówił również znaczenie rozbudowy strategicznej infrastruktury przesyłowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedzialny za ekonomiczne relacje z UE, Pan Dyrektor Adam Janczak przedstawił kwestie relacji energetycznych Polski z UE, w szczególności stanowisko Polski wobec projektu Pakietu Bezpieczeństwa UE, Unii Energetycznej oraz projektu budowy gazociągu Nord Stream 2.

Adam Wawrzynowicz z W&W wygłosił prelekcję, dotyczącą uwarunkowań regulacyjno-prawnych bezpieczeństwa dostaw gazu, zatytułowaną: „Rozwój rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne – postulaty zmian systemowych”.

Partnerem konferencji była Spółka PGNiG S.A.

Z programem wydarzenia oraz listą prelegentów (ekspertów z branży gazowniczej, przedstawicieli renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych) można zapoznać się na stronie organizatora – http://www.adventure.pl/gdp_2016_program.php

Konferencja „GAZ DLA POLSKI 2016”, zorganizowana przez Spółkę Adventure Consulting, odbyła się 21 marca 2016 r. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.

Rozpoczęły się zapisy na konferencję „Prawo z energią”. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Energetycznego „Prawo z energią”!

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych prawem energetycznym, w szczególności, regulacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Konferencja składa się z trzech paneli tematycznych:

  • nowe regulacje polskiego prawa w zakresie OZE, które wejdą w życie 1 lipca 2016 r.,
  • prezentacja dotychczasowych doświadczeń Niemiec we wdrażaniu prawa OZE,
  • cele polityki energetycznej UE.

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. (wtorek), w godzinach 9.00-17.00, w Poznaniu. Prezentacje w dwóch językach (język polski i język niemiecki) będą tłumaczone symultanicznie.

W Konferencji udział wezmą praktycy prawa, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki, specjaliści w temacie odnawialnych źródeł energii ze środowiska naukowego, a także przedstawiciele nauki prawa z Niemiec, w tym komentatorzy przepisów niemieckiej ustawy EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz).

Jedną z prelekcji wygłosi również Wojciech Bigaj, wspólnik w Kancelarii Wawrzynowicz & Wspólnicy. Kancelaria W&W jest Partnerem Wspierającym Konferencji.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na temat zapisów – można znaleźć na stronie organizatora Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań – http://prawozenergia.elsa.org.pl/zapisy/

Zapraszamy do udziału!

prawo-z-energia-zapisy-2016