Aktualności

Sympozjum „Polski Zielony Ład – program dla gazownictwa”

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, uczestniczył w dyskusji panelowej podczas sympozjum „Polski Zielony Ład – program dla gazownictwa”, które odbyło się w dniach 14-16 stycznia 2022 r. w Zakopanem. Tegoroczne Sympozjum, cyklicznie organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, poświęcone zostało zielonej transformacji gazownictwa. Adam Wawrzynowicz przybliżył uczestnikom założenia projektowanych regulacji dla wodoru oraz dla paliw odnawialnych innych niż wodór, w szczególności założenia nowego pakietu gazowego opublikowanego przez Komisję Europejską w połowie grudnia 2021 r.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego w grudniowym Przeglądzie Gazowniczym

Adam Wawrzynowicz i Marcel Krzanowski opracowali artykuł pt. „Zaangażowanie Izby Gospodarczej Gazownictwa w rozwój sektora wodoru i biogazu”, który został opublikowany w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego.

Autorzy omawiają w nim działania na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz proces budowania strategii i projektowania zmian prawodawczych.

Prelekcja „Administracyjnoprawne formy walki z graffiti”

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, wygłosił referat dotyczący administracyjnoprawnych form walki z graffiti. W referacie skupiono się przede wszystkim na trudnościach napotykanych przez organy samorządu gminnego i konserwatorów zabytków w zakresie usuwania niechcianych grafik z elewacji budynków prywatnych. Autor przytoczył także przykłady działań organów administracji samorządowej, składających się na politykę przeciwdziałania tego typu zjawiskom, oraz przywołał rozwiązania zagranicznych ustawodawców, które mogą posłużyć jako wzorce w tym zakresie. Największe zainteresowanie publiczności wzbudził temat współpracy samorządów gminnych z lokalnymi artystami ulicznym.

VIII Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, miał okazję wziąć udział w obradach VIII Ogólnopolskiego Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego w Lubostroniu. Jego referat koncentrował się wokół wykorzystania instalacji fotowoltaicznych przez dysponentów zabytków. Problematyka podjęta przez Marcela spotkała się z uznaniem organizatorów.

XI edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, brał udział w panelu dyskusyjnym podczas konferencji towarzyszącej XI edycji Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Wydarzenie odbyło się w dniach 15-16 września 2021 r.
Tematem przewodnim konferencji było Zielone Gazownictwo. Adam Wawrzynowicz brał udział w panelu dotyczącym uwarunkowań technologicznych dla rynku gazu. Zwrócił uwagę na kluczowe wyzwania legislacyjne dla rozwoju rynku wodoru w Polsce.
W gronie panelistów znaleźli się również m.in.: prof. Wojciech Suwała (AGH University of Science and Technology), Tobiasz Adamczewski (Forum Energii), Artur Cieślik (wiceprezes PGNiG SA), prof. Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszawska), dr hab. Grzegorz Tchorek (Uniwersytet Warszawski), Dariusz Koc (KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.).

24 Konferencja GAZTERM

W dniach 29 sierpnia – 01 września 2021 r. odbyła się 24 Konferencja GAZTERM, podczas której Adam Wawrzynowicz wystąpił w roli moderatora panelu dyskusyjnego.
Tematyka panelu obejmowała perspektywy dla zielonych gazów w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych. Poruszony został temat projektowanych zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie wykorzystania gazów odnawialnych, w szczególności wodoru i biometanu.
W gronie panelistów znaleźli się m.in.: Artur Cieślik (wiceprezes PGNIG), prof. Jacek Dach (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Piotr Korytkowski (Prezydent Konina), dr Jacek Jaworski (INiG), Paweł Turowski (BBN), dr hab. Jakub Pokrzywniak (WKB) oraz Paweł Stańczak (Ukraine GTS Operator).

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w czerwcowym Przeglądzie Gazowniczym

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, zatytułowany Perspektywy gazu ziemnego jako paliwa transformacyjnego w kontekście „Taksonomii UE”.

Jednym z założeń przyjętego w 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu jest obniżenie emisyjności sektora gazu, mające nastąpić m.in. poprzez zwiększenie pomocy na prace rozwojowe w dziedzinie gazów o niskiej emisyjności. Kryteria mające pozwolić inwestorom i instytucjom finansowym ocenić czy konkretne inwestycje ubiegające się o finansowanie są zrównoważone środowiskowo, zostały wskazane w tzw. „Taksonomii UE”, czyli rozporządzeniu (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

W artykule podjęto kwestie perspektyw rozwoju gazu ziemnego, w kontekście wspomnianego rozporządzenia oraz zapowiadanych, w związku z rozporządzeniem, dalszych działań UE.

Forum Ciepła i Gazu

W dniach 22-24 czerwca 2021 r. odbyło się Forum Ciepła i Gazu zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tematem przewodnim wydarzenia była rola paliw gazowych w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa. Podczas konferencji wskazano na wyzwania, jakie stoją przed sektorem ciepłowniczym z związku z „zieloną transformacją” oraz możliwości, jakie można wiązać w tym zakresie z paliwami gazowymi, w szczególności gazem ziemnym.

Jednym z prelegentów Forum Ciepła i Gazu był wspólnik zarządzający W&W Adam Wawrzynowicz, który omówił kwestie dekarbonizacji sektora gazowniczego w świetle strategii i regulacji Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia, dostępną pod poniższym linkiem. https://www.forumcieplaigazu.pl/live

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w kwietniowym Przeglądzie Gazowniczym

W specjalnym, kwietniowym wydaniu Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego poświęcony regulacjom w zakresie biogazu rolniczego i biometanu.

Autorzy przybliżają w nim powyższe zagadnienia, w szczególności w kontekście potencjalnego wprowadzenia biogazu rolniczego i biometanu do sieci gazowych, a także wykorzystania ich w sektorze transportu.

W artykule odniesiono się nie tylko do możliwości eksploatowania tych paliw, lecz także poruszono kwestie istniejących barier prawnych, stojących na przeszkodzie do zastosowania biogazu rolniczego i biometanu na potrzeby realizacji przez Polskę celów OZE.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości: Pandemia COVID-19 a przyszłość rynku nieruchomości

Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy była partnerem tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości: Pandemia COVID-19 a przyszłość rynku nieruchomości.

Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne:

  1. „Wpływ stanu epidemiologicznego na najem krótkoterminowy i komercyjny”
  2. „Funkcjonowanie rynku nieruchomości w świetle wybranych regulacji powiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19”
  3. „COVID-19 a rozwój nowych metod pośrednictwa w handlu nieruchomościami”.

W ramach drugiego panelu prelekcję pt. „Efektywność energetyczna i dekarbonizacja budynków – nowe wyzwania regulacyjne” wygłosił Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy.

Konferencja odbyła się 28 kwietnia 2021 r., a udział w niej wzięło aż 380 uczestników.