O kancelarii

Za sprawą wąskiej specjalizacji, w dziedzinie energetyki i gazownictwa, kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy uzyskała pozycję wiodącej kancelarii prawnej w Polsce. Obsługujemy podmioty działające na rynku energetycznym, gazowym i telekomunikacyjnym.

Oferujemy doradztwo prawne na najwyższym poziomie merytorycznym dzięki doświadczeniu naszych prawników – radców prawnych, adwokatów i prawników specjalistów (ekspertów w poszczególnych dziedzinach). Profesjonalne, skuteczne i efektywne świadczenie usług prawnych zapewnia satysfakcję naszym Klientom, którzy współpracują z nami od wielu lat.

Wiemy jak ważne dla obsługiwanych przez nas podmiotów, z uwagi na charakter ich działalności, jest zachowanie poufności co do przekazywanych informacji – zwracamy szczególną uwagę na wewnętrzne zabezpieczenia oraz kontrolujemy dostęp do otrzymanych od zainteresowanych danych.
Naszym Klientom przedstawiamy innowacyjne rozwiązania prawne, które zapewniają im kluczową pozycję na rynku. Nie skupiamy się jedynie na analizie przepisów, zespół naszych prawników bardzo dobrze odnajduje się w świecie biznesu – stąd też, w ramach naszych porad, staramy się przewidzieć jakie skutki dla Klienta, będzie miała zaproponowana przez nas droga (w krótszej i dalszej perspektywie). Charakteryzuje nas również kompleksowe podejście do problemu – bierzemy pod uwagę zgodność przygotowanych przez nas wzorów umów i aktów wewnętrznych z dokumentami już obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie, tak – aby każda zmiana kwestii prawnych – zapewniała ciągłość działalności Klientów.

Wykonując usługi prawne analizujemy poglądy doktryny oraz orzecznictwo. Mamy świadomość, że prawo zmienia się co dnia, dlatego cały nasz zespół systematycznie i na bieżąco śledzi nowelizacje przepisów. Dodatkowo, prawnicy kancelarii Wawrzynowicz & Wspólnicy uczestniczą w kształtowaniu otoczenia prawnego Swoich Klientów, wspierając często w tym zakresie organizacje branżowe.

O doświadczeniu, wiedzy i dogłębnej znajomości przepisów prawnych świadczy również duża liczba publikacji – autorstwa prawników kancelarii. Nasze artykuły, analizy i opracowania pojawiają się w najbardziej znaczących, branżowych czasopismach, takich jak: „Rynek Energii”, „Przegląd Gazowniczy”, „Nowa Energia”, „Energetyka Cieplna i Zawodowa”. Prawnicy W&W często wygłaszają prelekcje na konferencjach i warsztatach poświęconych prawu energetycznemu. Treść tych wystąpień jest publikowana w monografiach pokonferencyjnych, pracach zbiorowych, raportach organizacji pozarządowych (np. Instytutu Kościuszki). Poszczególne publikacje W&W zostały wymienione w zakładce: „Publikacje”. Kancelaria W&W jest również partnerem wielu projektów naukowych. Wspieraliśmy liczne konferencji naukowe, projekt Akademia Energii (organizowany przez Fundacje im. Lesława Pagi), Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z energią”, a także wiele innych. Wszystkie projekty których partnerem była kancelaria zostały opisane w zakładce „Aktualności”.

Zapraszamy do współpracy. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce: „Kontakt”.