Aktualności

Adam Wawrzynowicz ekspertem na sympozjum „Wodór w infrastrukturze gazowej”

Gospodarka wodorowa, wykorzystanie wodoru w ciepłownictwie i gazownictwie były przedmiotem debat w trakcie sympozjum „Wodór w infrastrukturze gazowej”, które zostało zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa w dniach 24-26 stycznia w Zakopanem. Wspólnik zarządzający kancelarii W&W –Adam Wawrzynowicz uczestniczył jako panelista w dyskusji dotyczącej rozwiązań systemowych w zakresie wykorzystania wodoru w branży energetycznej – ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych i planowanych regulacji sektorowych. W trakcie sympozjum dyskutowane były m.in. możliwości zastosowania wodoru w gazownictwie, ciepłownictwie czy transporcie.