Partnerzy

Adam Wawrzynowicz

radca prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym, w tym na rzecz firm działających w segmencie gazownictwa, elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Posiada doświadczenie zarówno w doradztwie dotyczącym kwestii regulacyjnych (postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki), jak i doradztwie obejmującym pozostałe sfery aktywności przedsiębiorstw (m.in. doradztwo związane z IT i wdrożeniami systemów teleinformatycznych, transakcje handlowe, zamówienia publiczne). Świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz największych operatorów systemu gazowego w Polsce w ramach projektów dotyczących między innymi bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski, systemu wsparcia dla Terminalu LNG w Świnoujściu czy z zakresu zapasów obowiązkowych gazu. Doradzał przy konsolidacji spółek dystrybucyjnych w grupie PGNiG oraz w projekcie wydzielenia z grupy kapitałowej PGNiG segmentu dystrybucji i wyznaczenia PGNiG S.A. operatorem systemu magazynowania. Brał udział w pracach dotyczących opracowania koncepcji dostosowania modelu funkcjonowania Operatora Systemu Magazynowania do założeń wynikających z III Pakietu Energetycznego. Współautor założeń do projektu ustawy Prawo gazowe przygotowywanego na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Doradzał przy projektach z zakresu telekomunikacji, energetyki odnawialnej oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Nadzorował doradztwo prawne związane z opracowaniem projektów podstawowych dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego – Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spółki z GK PGNiG w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postępowaniach o wyznaczenie operatorami systemów gazowych.

Członek Zespołu konsultacyjnego ds. Rynku Energii i Gazu przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.