Aktualności

XI edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, brał udział w panelu dyskusyjnym podczas konferencji towarzyszącej XI edycji Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Wydarzenie odbyło się w dniach 15-16 września 2021 r.
Tematem przewodnim konferencji było Zielone Gazownictwo. Adam Wawrzynowicz brał udział w panelu dotyczącym uwarunkowań technologicznych dla rynku gazu. Zwrócił uwagę na kluczowe wyzwania legislacyjne dla rozwoju rynku wodoru w Polsce.
W gronie panelistów znaleźli się również m.in.: prof. Wojciech Suwała (AGH University of Science and Technology), Tobiasz Adamczewski (Forum Energii), Artur Cieślik (wiceprezes PGNiG SA), prof. Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszawska), dr hab. Grzegorz Tchorek (Uniwersytet Warszawski), Dariusz Koc (KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.).

24 Konferencja GAZTERM

W dniach 29 sierpnia – 01 września 2021 r. odbyła się 24 Konferencja GAZTERM, podczas której Adam Wawrzynowicz wystąpił w roli moderatora panelu dyskusyjnego.
Tematyka panelu obejmowała perspektywy dla zielonych gazów w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych. Poruszony został temat projektowanych zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie wykorzystania gazów odnawialnych, w szczególności wodoru i biometanu.
W gronie panelistów znaleźli się m.in.: Artur Cieślik (wiceprezes PGNIG), prof. Jacek Dach (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Piotr Korytkowski (Prezydent Konina), dr Jacek Jaworski (INiG), Paweł Turowski (BBN), dr hab. Jakub Pokrzywniak (WKB) oraz Paweł Stańczak (Ukraine GTS Operator).

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w czerwcowym Przeglądzie Gazowniczym

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, zatytułowany Perspektywy gazu ziemnego jako paliwa transformacyjnego w kontekście „Taksonomii UE”.

Jednym z założeń przyjętego w 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu jest obniżenie emisyjności sektora gazu, mające nastąpić m.in. poprzez zwiększenie pomocy na prace rozwojowe w dziedzinie gazów o niskiej emisyjności. Kryteria mające pozwolić inwestorom i instytucjom finansowym ocenić czy konkretne inwestycje ubiegające się o finansowanie są zrównoważone środowiskowo, zostały wskazane w tzw. „Taksonomii UE”, czyli rozporządzeniu (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

W artykule podjęto kwestie perspektyw rozwoju gazu ziemnego, w kontekście wspomnianego rozporządzenia oraz zapowiadanych, w związku z rozporządzeniem, dalszych działań UE.

Forum Ciepła i Gazu

W dniach 22-24 czerwca 2021 r. odbyło się Forum Ciepła i Gazu zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tematem przewodnim wydarzenia była rola paliw gazowych w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa. Podczas konferencji wskazano na wyzwania, jakie stoją przed sektorem ciepłowniczym z związku z „zieloną transformacją” oraz możliwości, jakie można wiązać w tym zakresie z paliwami gazowymi, w szczególności gazem ziemnym.

Jednym z prelegentów Forum Ciepła i Gazu był wspólnik zarządzający W&W Adam Wawrzynowicz, który omówił kwestie dekarbonizacji sektora gazowniczego w świetle strategii i regulacji Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia, dostępną pod poniższym linkiem. https://www.forumcieplaigazu.pl/live

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w kwietniowym Przeglądzie Gazowniczym

W specjalnym, kwietniowym wydaniu Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego poświęcony regulacjom w zakresie biogazu rolniczego i biometanu.

Autorzy przybliżają w nim powyższe zagadnienia, w szczególności w kontekście potencjalnego wprowadzenia biogazu rolniczego i biometanu do sieci gazowych, a także wykorzystania ich w sektorze transportu.

W artykule odniesiono się nie tylko do możliwości eksploatowania tych paliw, lecz także poruszono kwestie istniejących barier prawnych, stojących na przeszkodzie do zastosowania biogazu rolniczego i biometanu na potrzeby realizacji przez Polskę celów OZE.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości: Pandemia COVID-19 a przyszłość rynku nieruchomości

Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy była partnerem tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości: Pandemia COVID-19 a przyszłość rynku nieruchomości.

Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne:

  1. „Wpływ stanu epidemiologicznego na najem krótkoterminowy i komercyjny”
  2. „Funkcjonowanie rynku nieruchomości w świetle wybranych regulacji powiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19”
  3. „COVID-19 a rozwój nowych metod pośrednictwa w handlu nieruchomościami”.

W ramach drugiego panelu prelekcję pt. „Efektywność energetyczna i dekarbonizacja budynków – nowe wyzwania regulacyjne” wygłosił Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy.

Konferencja odbyła się 28 kwietnia 2021 r., a udział w niej wzięło aż 380 uczestników.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w marcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

W marcowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego poświęcony najnowszym zmianom legislacyjnym na szczeblu unijnym. Autorzy przybliżają w nim rozwiązania zaproponowane w tzw. Pakiecie Dekarbonizacji Rynków Wodoru i Gazu – zbiorze przepisów zakładającym rewizję dwóch kluczowych dla sektora gazowniczego aktów prawnych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 roku, dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE. W artykule przedstawiono projektowane zmiany, mające na celu ułatwienie rozwoju rynku wodoru oraz rozbudowy dedykowanej mu infrastruktury.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza w grudniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

W grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza, dotyczący zielonych alternatyw dla gazu ziemnego. Tekst powstał na podstawie wypowiedzi eksperckiej w panelu SESJI II „Przyszłość gazownictwa – biometan” podczas VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Zieloną alternatywą dla gazu ziemnego ma być biometan, ponieważ jest on uznawany za gaz zdekarbonizowany, a wytwarzanie biogazu i biometanu ma ogromny potencjał w redukcji niekontrolowanych emisji metanu z odpadów. Biogazownictwo ma duże szanse rozwoju w Polsce, szczególnie ze względu na możliwość realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego z wykorzystaniem biometanu i politykę unijną skierowaną na wprowadzanie gazów odnawialnych do sieci gazowych.

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, wystąpił w roli prelegenta na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Europejskiego Prawa Klimatycznego „Ekologiczna przyszłość Europy”, organizowanej przez ELSA Poznań

Przedstawiciel kancelarii W&W w swoim referacie poruszył kwestie gazu ziemnego jako paliwa transformacyjnego w polskiej drodze do gospodarki niskoemisyjnej. Portal Energia.edu.pl, prowadzony przez naszą kancelarię, objął wydarzenie patronatem medialnym.

Wspólnik zarządzający kancelarii W&W Adam Wawrzynowicz wystąpił jako panelista i moderator jednego z paneli podczas VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Adam Wawrzynowicz wystąpił jako ekspert w panelu poświęconym rozwojowi rynku biometanu w Polsce. Wypowiedź eksperta kancelarii W&W koncentrowała się na aspektach regulacyjnych i pilnej potrzebie stworzenia systemu wsparcia dla wytwórców biometanu, tak żeby branża gazownicza mogła odpowiedzieć w sposób adekwatny na zapotrzebowanie wygenerowane przez podmioty zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w sektorze transportu.

W drugim dniu Kongresu Adam Wawrzynowicz był moderatorem panelu „Perspektywy rozwoju rynku gazu”, gdzie panelistami byli przedstawiciele czołowych polskich firm gazowniczych (członkowie zarządów PGNIG OD, GSP, PSG), przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, OGP Gaz-System oraz przedstawiciele biznesu związanego z branżą gazowniczą (Transition Technologies).

Kongres odbył się w dniach 19-20 października 2020 r. w formule streamingowej ze studia w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Izba Gospodarcza Gazownictwa.