Aktualności

Dagmara Dragan autorką artykułu opublikowanego w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego

“Charakter prawny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia” to temat artykułu Dagmary Dragan z W&W, który opublikowany został w najnowszym numerze Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego (rok XV nr 2 (83)/2019) wydawanym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Publikacja artykułu związana jest z zajęciem przez autorkę I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez NSA.