Doradztwo prawne

Zakres naszych usług koncentruje się na doradztwie regulacyjnym – wiemy jednak, że dla naszych Klientów, w ramach prowadzonej przez nich działalności, bardzo istotne są również ogólne zagadnienia prawne, dotyczące m.in. prawa gospodarczego czy prawa handlowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów – kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy oferuje szeroki wachlarz usług doradztwa prawnego i korporacyjnego dla przedsiębiorstw. Świadczymy doradztwo dotyczące bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz udzielamy porad prawnych w związku z realizacją konkretnych inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych naszych Klientów.

Przede wszystkim zespół W&W skupia się na przygotowaniu rzetelnych i kompleksowych opinii prawnych, analiz, projektów umów cywilnoprawnych, a także aktów wewnętrznych organów statutowych (uchwał, pełnomocnictw). Naszym Klientom oferujemy również udzielanie porad prawnych, reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi, w sprawach dotyczących m.in. prawa energetycznego, ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego oraz zamówień publicznych. Sporządzamy także odwołania i skargi od decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów powszechnych.

Doświadczenie, jakie zdobyliśmy przez lata naszej działalności, dotyczy również obszarów i zagadnień prawnych takich jak procesy inwestycyjne i projekty infrastrukturalne, ochrona konsumentów i prawo antymonopolowe, nowe technologie i własność intelektualna. Nasi prawnicy uczestniczyli także w procesach tworzenia i przekształcania przedsiębiorstw (w tym oferowali m.in. wsparcie przy opracowywaniu statutów, aktów założycielskich, porozumień) oraz w procesach M&A (fuzje i przejęcia).

W ramach świadczonych usług zapewniamy Klientom stały kontakt z prawnikami tworzącymi zespół kancelarii. Nasza dyspozycyjność przejawia się również w uczestnictwie w spotkaniach i negocjacjach z ich partnerami biznesowymi.

Więcej informacji na temat charakterystyki naszej działalności można znaleźć w zakładce: Specjalizacje.