Partnerzy

Tomasz Brzeziński

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc pomoc prawną m.in. na rzecz przedsiębiorstw energetycznych działających na rynkach paliw gazowych, energii elektrycznej oraz ciepła oraz na rzecz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Od 2007 roku związany z zespołem prawników wyspecjalizowanych w obszarze energetyki kierowanym przez Adama Wawrzynowicza. Obecnie jeden z liderów praktyki energetycznej Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, w szczególności w sektorze gazownictwa. Współtworzył koncepcję prawną i zapewniał obsługę regulacyjną procesu wydzielenia prawnego operatora systemu magazynowania będącego w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w związku z wejściem w życie III Pakietu Energetycznego. Współautor Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz procedur udostępnienia nowych zdolności magazynowych.

Doradzał i występował w roli pełnomocnika w postępowaniach koncesyjnych wszczętych przed Prezesem URE w związku z procesem wyodrębnienia segmentu obrotu detalicznego paliwami gazowymi i energią elektryczną w ramach GK PGNiG. Zapewniał obsługę regulacyjną procesu konsolidacji segmentu dystrybucji paliw gazowych w GK PGNiG, m.in. reprezentował spółki dystrybucyjne przed Prezesem URE w postępowaniach dotyczących zmiany koncesji i decyzji operatorskich OSD w związku z konsolidacją.

W ramach praktyki energetycznej W&W świadczył również pomoc prawną m.in. w zakresie realizacji przez OSDg obowiązków związanych z rozwojem elektromobilności, uwarunkowań prawnych rozwoju infrastruktury gazowej (w tym infrastruktury podmorskiej), trybu i form realizacji obowiązków w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu oraz trybu realizacji obowiązków uzyskania oszczędności energii finalnej wynikających z ustawy o efektywności energetycznej. W obszarze prawa geologicznego i górniczego zapewniał wsparcie prawne m.in. w kwestiach dotyczących przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla czy prac geologicznych obejmujących wykonanie odwiertów rozpoznawczo-eksploatacyjnych.

W zakres jego kompetencji wchodzi również obszar compliance, w tym doradztwo dotyczące wpływu pakietów regulacji REMIT i MIFID II na działalność przedsiębiorstw energetycznych oraz opracowanie procedur służących realizacji obowiązków wynikających z tych regulacji.

Poza doradztwem związanym ściśle z branżą energetyczną zapewniał również wsparcie prawne związane z wdrożeniami dużych systemów informatycznych i prawem własności intelektualnej w segmencie IT jak również – w segmencie finansowym – obsługę prawną procesów wprowadzania akcji i PDA do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Wybrane publikacje:

  1. T. Brzeziński, A. Wawrzynowicz: Wpływ pakietu regulacji MIFID II na funkcjonowanie rynku gazu, Magazyn Izby Gospodarczej Gazownictwa „Przegląd gazowniczy” nr 2 (58)/czerwiec 2018
  2. T. Brzeziński, A. Wawrzynowicz: Gazownictwo wobec ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Magazyn Izby Gospodarczej Gazownictwa „Przegląd gazowniczy” nr 2 (54)/czerwiec 2017
  3. T. Brzeziński, A. Wawrzynowicz: Uwarunkowania prawne wdrożenia mechanizmów wsparcia dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu, Nafta-Gaz Nr 6/2016
  4. T. Brzeziński, A. Mathews: System monitorowania hurtowych rynków energii i gazu wprowadzony rozporządzeniem REMIT – analiza obowiązków uczestników rynku, Praca zbiorowa „Zarządzanie energią i teleinformatyka ZET 2015” (ISBN 978-83-937928-7-0) pod redakcją prof. dr hab. inż. Henryka Kapronia (Politechnika Warszawska)
  5. T. Brzeziński, A. Mathews: Kolejne etapy wdrożenia REMIT – raportowanie transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii oraz danych podstawowych, Nowa Energia nr 4/2015
  6. T. Brzeziński, A. Wawrzynowicz: Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku, Rynek Energii nr 5 (114) październik 2014
  7. A. Wawrzynowicz, T. Brzeziński: Co dalej z wydobyciem Węglowodorów? Energetyka Cieplna i Zawodowa 4/2014
  8. T. Brzeziński: Mechanizmy wsparcia proponowane w projekcie ustawy o OZE, Nowa Energia Nr 1 (37) 2014
  9. T. Brzeziński: Unbundling informacyjny operatora systemu gazowego będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, Rynek Energii nr 1 (110) luty 2014
  10. T. Brzeziński: Sektor gazowy w świetle nowych przepisów, Energetyka Cieplna i Zawodowa 2/2014