Partnerzy

Wojciech Bigaj

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ekspert z zakresu regulacji prawno-energetycznych oraz prawa konkurencji.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz wiodących przedsiębiorstw z branży energetycznej, w tym m.in. dla spółek z grupy kapitałowej PGNIG S.A. Był zaangażowany w prace nad projektem ustawy Prawo gazowe przygotowywanym na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Doradzał przy wydzielaniu oraz wyznaczaniu Operatora Systemu Magazynowania (przygotowywanie koncepcji wyznaczenia OSM, udział w postępowaniach przed Prezesem URE). Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz konsultacji projektów taryf dla przedsiębiorstw energetycznych (taryfy magazynowe, taryfy spółek dystrybucyjnych), jak również w doradztwie na rzecz podmiotów uczestniczących w procedurach open season.

Doradzał także klientom z sektora elektroenergetycznego (m.in. w kwestiach związanych z zakupem energii ze źródeł odnawialnych, stosowaniem IRiESD, stosowaniem definicji odbiorcy końcowego) oraz przedsiębiorcom inwestującym w odnawialne źródła energii (biogazownie), m.in. w kwestiach środowiskowych.
Dla klientów z branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej prowadził postępowania sądowe, jak również postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.

Ponadto brał udział w wielu transakcjach typu M&A, związanych z nabyciem udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, zapewniał obsługę skomplikowanych transakcji na rynku nieruchomości oraz wielu innych transakcjach kapitałowych.
Autor szeregu artykułów o tematyce prawno-energetycznej.