Zamówienia publiczne

Wiemy, że zamówienia publiczne i niepubliczne są niezwykle istotną częścią działalności prowadzonej przez obsługiwane przez nas przedsiębiorstwa, w tym zamawiających i wykonawców z sektora energetycznego. Częste nowelizacje ustawy „Prawo zamówień publicznych”, mające nadążyć za trendami na rynku, powodują, że przepisy prawne regulujące ten obszar są zawiłe i nieczytelne dla ich adresatów.

Kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie wszystkich trybów zamówień. Prawnicy W&W od lat doradzają naszym Klientom w wielu postępowaniach podlegających ustawie PZP, jak i w przetargach niepublicznych, na każdym z ich etapów.
W ramach obsługi prawnej reprezentujemy zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i w postępowaniach sądowych, związanych z procesami zakupowymi. Przygotowujemy odwołania i niezbędne pisma procesowe. Poza tym, kompleksowo opracowujemy i rozwijamy system wewnętrznych regulacji spółek w opisywanym zakresie (m.in. regulaminy udzielania zamówień publicznych i niepublicznych). Eksperci kancelarii Wawrzynowicz & Wspólnicy przygotowują również opinie prawne i analizy związane z niniejszą problematyką.

Zamawiającym oferujemy pomoc w wyborze właściwego i najkorzystniejszego trybu udzielenia zamówień. Doradzamy również jak we właściwy sposób sporządzić ogłoszenie, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wymagane umowy, odpowiednie formularze i oświadczenia. Dbamy o to, aby Nasi Klienci wybrali najlepszą z ofert wykonawców, dlatego prawnicy z W&W dogłębnie i wszechstronnie weryfikują dokumentację przekazaną przez zainteresowanych realizacją danego przedsięwzięcia. Co ważne, kancelaria W&W wielokrotnie przeprowadziła postępowania o udzielenie realizacji zadania publicznego w imieniu i na rzecz obsługiwanych Klientów.

Kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy ma również przygotowaną ofertę dla wykonawców. Naszym Klientom pomagamy w analizie dokumentów przetargowych (ogłoszenia, SIWZ itp.) przekazanych przez zamawiającego, a także w opracowaniu wniosków i zapytań skierowanych do zamawiającego. Doradzamy także jak sporządzić ofertę i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przy uwzględnieniu dokumentacji przekazanej przez zmawiającego, np. SIWZ).

Zamówienia publiczne to dziedzina, w której posiadamy szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Problemy związane z procedurami wydatkowania środków publicznych jakie musimy na co dzień rozwiązać, zainspirowały nas do stworzenia Portalu Zamówienia.org.pl. Portal jest blogiem skierowanym do prawników, praktyków oraz wszystkich zainteresowanych problematyką wydatkowania środków budżetowych. W serwisie co tydzień publikujemy artykuły, dotyczące aspektów praktycznych, a także orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych i administracyjnych, nawiązujące do kluczowych zagadnień prawa w tej dziedzinie. Portal poszerzono także o zakładkę „Zamówienia sektorowe”, gdzie na bieżąco pojawiają się wpisy dotyczące szczególnego reżimu prawnego ich udzielania, regulacji UE w tym zakresie, a także praktyki ich udzielania. Zapraszamy na stronę Portalu Zamówienia.org.pl