Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego w grudniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Adam Wawrzynowicz, Marcel Krzanowski Przegląd Gazowniczy, grudzień 2021

Adam Wawrzynowicz i Marcel Krzanowski opracowali artykuł pt. „Zaangażowanie Izby Gospodarczej Gazownictwa w rozwój sektora wodoru i biogazu”, który został opublikowany w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego.

Autorzy omawiają w nim działania na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz proces budowania strategii i projektowania zmian prawodawczych.

W październiku 2021 roku przedstawiciele administracji rządowej, środowiska nauki oraz świata biznesu zawarli ważne dla branży gazowniczej „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W listopadzie podpisane zostało „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. W oba procesy aktywnie włączyła się Izba Gospodarcza Gazownictwa, której eksperci i przedstawiciele firm członkowskich pracowali w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy w niemal wszystkich zespołach zadaniowych powołanych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.