Artykuł autorstwa Kamila Iwickiego, Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego „Gazy zdekarbonizowane – przyspieszenie transformacji gazownictwa” w czerwcowym Przeglądzie Gazowniczym

W czerwcowym numerze "Przeglądu Gazowniczego" opublikowany został artykuł autorstwa Kamila Iwickiego, Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego "Gazy zdekarbonizowane - przyspieszenie transformacji gazownictwa".

Read more →

Artykuł autorstwa Kamila Iwickiego, Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego „Gazy zdekarbonizowane – przyspieszenie transformacji gazownictwa” ukazał się w czerwcowym Przeglądzie Gazowniczym.

Autorzy zwracają uwagę na to, iż opublikowany przez Komisję Europejską REPowerEU wskazuje...

Read more →

VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Rynek gazu w nowych realiach”

Adam Wawrzynowicz wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych VIII Kongresu Polskiego Przemysłu...

Read more →

Szkolenie online „Regulacje prawne i rozliczenia dotyczące prosumentów” MMC Polska

Kamil Iwicki poprowadził szkolenie online „Regulacje prawne i rozliczenia dotyczące prosumentów”, organizowane...

Read more →

25 Konferencja GAZTERM

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, poprowadził panel VIII „Perspektywa pomostowości paliwa gazowego...

Read more →

Adam Wawrzynowicz Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, został powołany uchwałą Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa...

Read more →

Artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza w marcowym Przeglądzie Gazowniczym

W marcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza pt. „Komisja Europejska przedstawiła dwa ważne pakiety zmian prawnych dotyczących gazownictwa”.

Read more →

Artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza w marcowym Przeglądzie Gazowniczym

W marcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i...

Read more →

Sympozjum „Polski Zielony Ład – program dla gazownictwa”

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, uczestniczył w dyskusji panelowej podczas sympozjum „Polski...

Read more →

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego w grudniowym Przeglądzie Gazowniczym

Adam Wawrzynowicz i Marcel Krzanowski opracowali artykuł pt. „Zaangażowanie Izby Gospodarczej Gazownictwa...

Read more →