Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego „Nowe przepisy dla gazów odnawialnych – ocena proponowanych zmian” w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego

Adam Wawrzynowicz, Kamil Iwicki, Marcel Krzanowski Przegląd Gazowniczy, grudzień 2022

W grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego dotyczący najnowszych, krajowych propozycji legislacyjnych w zakresie gazów odnawialnych. Autorzy podjęli próbę oceny zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie systemu gazowego mających umożliwić wprowadzenie biometanu do sieci. Ponadto prawnicy WiW przeanalizowali założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (UD382), który ma uregulować funkcjonowanie systemu wodorowego oraz doprowadzić do większej integracji infrastrukturalnej między obecnymi systemami energetycznymi.