Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego „Nowe rozwiązania prawne dla biometanu i wodoru” w magazynie Nowa Energia

Adam Wawrzynowicz, Kamil Iwicki, Marcel Krzanowski Nowa Energia 5-6(86)/2022

W listopadowym numerze magazynu Wydawnictwo „Nowa Energia” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego „Nowe rozwiązania prawne dla biometanu i wodoru”. Prawnicy z naszej Kancelarii skupili się na założeniach zmian legislacyjnych (w tym na unijnej polityce energetycznej), sposobach ich realizacji, a także potencjalnych konsekwencjach, jakie mogą one nieść dla branży gazowniczej.