Artykuł autorstwa Kamila Iwickiego, Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego „Gazy zdekarbonizowane – przyspieszenie transformacji gazownictwa” w czerwcowym Przeglądzie Gazowniczym

Kamil Iwicki, Adam Wawrzynowicz, Marcel Krzanowski Przegląd Gazowniczy, czerwiec 2022

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Kamila Iwickiego, Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego „Gazy zdekarbonizowane – przyspieszenie transformacji gazownictwa”.

Autorzy zwracają uwagę na to, iż opublikowany przez Komisję Europejską REPowerEU wskazuje bezpośrednio, że gaz ziemny nie będzie już tak promowany jako paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej, jak dotychczas. W związku z powyższym w ramach programów finansowanych z budżetu UE wspierany będzie przede wszystkim rozwój sektora biometanu, zielonego i niebieskiego wodoru. Państwa Członkowskie, w tym Polska, będą musiały stworzyć odpowiednią infrastrukturę wodorową, wykorzystując zarówno istniejący system gazu ziemnego, jak i system dedykowany wyłącznie wodorowi. W tekście podkreśla się szczególne znaczenie budowy tzw. systemów multienergetycznych, tj. ścisłej integracji systemu elektroenergetycznego i gazowego lub – w przyszłości – wodorowego.