„Czy państwo zda egzamin z przygotowania otoczenia prawnego dla rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce?”

Adam Wawrzynowicz, Izabela Albrycht brief programowy Instytutu Kościuszki - lipiec 2014 / 01.07.2014

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP zmian do prawa Geologicznego i Górniczego oraz toczącymi się pracami nad ustawą o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Instytut Kościuszki podjął kolejną próbę analizy mającej na celu weryfikację czy projekty te odpowiadają na oczekiwania branży wydobycia węglowodorów, w tym oczekiwania inwestorów zagranicznych oraz stopnia realizacji przez nie kwestii priorytetowych, które powinny być spełnione dzięki wprowadzeniu nowych uregulowań, m.in. zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.

Publikacja w formacie PDF dostępna do pobrania poniżej.