Kropla w morzu potrzeb. Sektor gazowy w świetle nowych przepisów cz.2

Tomasz Brzeziński Energetyka Cieplna i Zawodowa / 13.03.2014

Przepisy małego trójpaku energetycznego skutkują też dalszym wzmocnieniem niezależności i rozdziału (ubundlingu) działalności operatów systemów gazowych (przesyłowego – OSP, dystrybucyjnego – OSD, magazynowania – OSM) od innych rodzajów działalności (w szczególności od działalności obrotowej).