Reglamentacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – czynnik spowalniający tempo inwestycji w energetyce

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński „Nowa energia” nr 1(37)/2014 / 22.05.2014

Autorzy artykułu podnoszą, że do dziś nie zostały wydane akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy, co w opinii organów administracji uzasadnia utrzymanie obowiązkowej procedury uzgodnień z ZUD w oparciu o dotychczasowe przepisy wykonawcze i przepisy przejściowe ww. nowelizacji.
W artykule poddano ocenie zasadność powyższego stanowiska.
Artykuł pt. „Reglamentacja administracyjno-prawna usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jako jeden z czynników spowalniających tempo inwestycji w energetyce” został opublikowany w dwumiesięczniku „Nowa energia” (1(37)/2014).
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem (ponierz PDF – poniżej). Więcej informacji o publikacji dostępne również tutaj:
https://www.facebook.com/wawrzynowicziwspolnicy